Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (2024)

Microsoft 365 en Office beheren

Microsoft 365 beheren

 • Uw abonnement beheren
 • Betalingswijze beheren

Microsoft 365 verlengen of opzeggen

 • Uw abonnement verlengen
 • Terugkerende facturering inschakelen of uitschakelen
 • Microsoft 365 opzeggen
 • Een terugbetaling ontvangen voor uw abonnement
 • Abonnementen van derden beheren

Uw abonnement delen

 • Microsoft 365 Family delen
 • Het delen van Microsoft 365 Family stoppen
 • U hebt een uitnodiging ontvangen om te delen
 • Problemen met het delen van een abonnement

Van abonnement veranderen

 • Overstappen op een ander Microsoft 365-abonnement
 • Overstappen op een zakelijk abonnement
 • Aanmelden met een ander Microsoft-account

Aanmelden bij uw apps

 • Over accounts
 • Aanmelden bij Microsoft 365
 • Waarom u zich moet aanmelden
 • Account of wachtwoord vergeten

Microsoft365.com en Microsoft 365 op het web

 • Aan de slag bij Microsoft 365.com
 • Kennismaken met het startprogramma van Microsoft 365

Welke versie heb ik?

 • Versie controleren
 • Microsoft 365 voor thuis of zakelijk
 • Welk zakelijk product heb ik?

Wat is het verschil?

 • Het verschil tussen Microsoft 365 en Office 2021
 • Verschil tussen abonnementen voor thuisgebruik en bedrijven
 • Verschil tussen Microsoft 365 en gratis web-apps

Problemen oplossen

 • Problemen oplossen

Excel voor Microsoft 365 Word voor Microsoft 365 Outlook voor Microsoft 365 PowerPoint voor Microsoft 365 Access voor Microsoft 365 OneNote voor Microsoft 365 Microsoft Project Online-desktopclient Publisher voor Microsoft 365 Visio Abonnement 2 Excel voor Microsoft 365 voor Mac Word voor Microsoft 365 voor Mac Outlook voor Microsoft 365 voor Mac PowerPoint voor Microsoft 365 voor Mac OneNote voor Microsoft 365 voor Mac Webversie van Excel Webversie van Word Webversie van OneNote Webversie van PowerPoint Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Access 2021 Project Professional 2021 Project Standard 2021 Publisher 2021 Visio Professional 2021 Visio Standard 2021 Excel 2021 voor Mac Word 2021 voor Mac Outlook 2021 voor Mac PowerPoint 2021 voor Mac OneNote 2021 voor Mac Office 2021 voor Mac Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Access 2019 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Publisher 2019 Visio Professional 2019 Visio Standard 2019 Excel 2019 voor Mac Word 2019 voor Mac Outlook 2019 voor Mac PowerPoint 2019 voor Mac OneNote 2019 voor Mac Office voor Mac 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Access 2016 OneNote 2016 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Publisher 2016 Visio Professional 2016 Visio Standard 2016 OneNote voor Mac Microsoft 365 voor thuis Office voor bedrijven Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Microsoft 365-beheerder Project Online Microsoft 365 voor Mac Meer...Minder

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (1)

Begeleide ondersteuning kan digitale oplossingen bieden voor Office-problemen

Begeleide ondersteuning uitproberen

Meld u aan bij www.office.com vanuit een webbrowser en begin met het gebruiken van de apps op internet of ga naar andere webservices die aan uw account zijn gekoppeld, zoals OneDrive.

De manier waarop u zich aanmeldt bij een geïnstalleerde Office-app hangt af van uw apparaat.

Tip:Als u een e-mailaccount wilt toevoegen aan Outlook of hulp wilt bij het aanmelden bij Outlook.com, raadpleegt u Help & learning in Outlook.

Selecteer uw apparaat voor meer gedetailleerde aanmeldingsstappen:

Tip:Als u uw accountprofiel wilt beheren nadat u zich hebt aangemeld (bijvoorbeeld om uw beveiligingsgegevens bij te werken, te bekijken welke producten u hebt, enzovoort), selecteert u uw afbeelding of naam in de rechterbovenhoek van het venster en selecteert u de optie om uw account weer te geven of te beheren.

WindowsmacOSOffice voor iOSOffice voor AndroidWeb

Voor Office-apps geïnstalleerd op een Windows-pc:

 1. Als u nog geen Office-bestand of -document open hebt, opent u een app zoals Word of Excel en opent u een bestaand bestand of maakt u een nieuw bestand.

 2. Selecteer Bestand>-account (of Office-account als u Outlook gebruikt).

 3. Klik op Aanmelden als u nog niet bent aangemeld.

 4. Typ in het aanmeldingsvenster het e-mailadres en het wachtwoord dat u voor Office gebruikt. Dit kan het persoonlijke Microsoft-account zijn dat is gekoppeld aan Office, of de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u voor uw werk- of schoolaccount gebruikt.

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (2)

Voor Office-apps geïnstalleerd op een Mac:

 1. Open een willekeurige Office-app, zoals Word en selecteer Aanmelden. Als u al een bestand bewerkt, gaat u naar Bestand > Nieuw van sjabloon... > Aanmelden.

  Opmerking:Als u zich in OneNote bevindt, selecteert u OneNote in het bovenste menu en vervolgens Aanmelden.

 2. Typ in het aanmeldingsvenster het e-mailadres en het wachtwoord dat u voor Office gebruikt. Dit kan het persoonlijke Microsoft-account zijn dat is gekoppeld aan Office, of de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u voor uw werk- of schoolaccount gebruikt.

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (3)

Voor Office-apps geïnstalleerd op iPhones en iPads:

 1. Open de Office-app. Op het scherm Account tik op Aanmelden.

 2. Typ in het aanmeldingsvenster het e-mailadres en het wachtwoord dat u voor Office gebruikt. Dit kan het persoonlijke Microsoft-account zijn dat is gekoppeld aan Office, of de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u voor uw werk- of schoolaccount gebruikt.

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (4)

Voor Office-apps geïnstalleerd op een Android of Chromebooks:

 1. Open de Office-app. Tik op het scherm Recent op Aanmelden.

 2. Typ in het aanmeldingsvenster het e-mailadres en het wachtwoord dat u voor Office gebruikt. Dit kan het persoonlijke Microsoft-account zijn dat is gekoppeld aan Office, of de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u voor uw werk- of schoolaccount gebruikt.

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (5)

Aanmelden bij de webversie van Office:

 1. Ga naar www.Office.com en selecteer Aanmelden.

 2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Dit kan uw persoonlijke Microsoft-account zijn, of de gebruikersnaam en wachtwoord die u voor uw werk- of schoolaccount gebruikt. De naam van het account waarmee u bent aangemeld, wordt weergegeven in de koptekst.

 3. Selecteer het Startprogramma voor apps Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (6) en selecteer vervolgens een Office-app om deze te gebruiken.

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (7)

Tip:U kunt zich aanmelden bij Office-apps op meer dan één apparaat met Microsoft 365-abonnementen. Zie hoe aanmelden werkt in Microsoft 365.

Zie ook

Tip:Als u eigenaar bent van een klein bedrijf en op zoek bent naar meer informatie over het instellen van Microsoft 365, gaat u naar Hulp en educatie voor kleine bedrijven.

Uw account of wachtwoord vergeten?

Naadloos schakelen tussen accounts

Afmelden bij Office

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Ontdekken Community Neem contact met ons op

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (8)

Voordelen van Microsoft 365-abonnementen

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (9)

Microsoft 365-training

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (10)

Microsoft-beveiliging

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (11)

Toegankelijkheidscentrum

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (12)

Stel een vraag aan de Microsoft-Community

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (13)

Microsoft Tech Community

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (16)

Online-ondersteuning

Aanmelden bij Office - Microsoft Ondersteuning (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 5485

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.