Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (2024)

Microsoft 365 en Office beheren

Microsoft 365 beheren

 • Uw abonnement beheren
 • Betalingswijze beheren

Microsoft 365 verlengen of opzeggen

 • Uw abonnement verlengen
 • Terugkerende facturering inschakelen of uitschakelen
 • Microsoft 365 opzeggen
 • Een terugbetaling ontvangen voor uw abonnement
 • Abonnementen van derden beheren

Uw abonnement delen

 • Microsoft 365 Family delen
 • Het delen van Microsoft 365 Family stoppen
 • U hebt een uitnodiging ontvangen om te delen
 • Problemen met het delen van een abonnement

Van abonnement veranderen

 • Overstappen op een ander Microsoft 365-abonnement
 • Overstappen op een zakelijk abonnement
 • Aanmelden met een ander Microsoft-account

Aanmelden bij uw apps

 • Over accounts
 • Aanmelden bij Microsoft 365
 • Waarom u zich moet aanmelden
 • Account of wachtwoord vergeten

Microsoft365.com en Microsoft 365 op het web

 • Aan de slag bij Microsoft 365.com
 • Kennismaken met het startprogramma van Microsoft 365

Welke versie heb ik?

 • Versie controleren
 • Microsoft 365 voor thuis of zakelijk
 • Welk zakelijk product heb ik?

Wat is het verschil?

 • Het verschil tussen Microsoft 365 en Office 2021
 • Verschil tussen abonnementen voor thuisgebruik en bedrijven
 • Verschil tussen Microsoft 365 en gratis web-apps

Problemen oplossen

 • Problemen oplossen

Office voor bedrijven Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Office 365 Germany - Enterprise Office.com Meer...Minder

Er zijn verschillende Microsoft 365 voor bedrijven-abonnementen waaruit u of uw organisatie kan kiezen wanneer u zich registreert voor een van de cloudservices van Microsoft. Nadat uw organisatie zich heeft geregistreerd voor Microsoft 365, kan de beheerder verschillende Microsoft 365-licenties toewijzen aan elk gebruikersaccount. De verschillende licenties omvatten verschillende services, zoals SharePoint in Microsoft 365 en Skype voor Bedrijven Online. Bekijk de verschillende abonnementen voor Office 365 voor Bedrijven.

Opmerking:Dit onderwerp is voor Microsoft 365 voor bedrijven. Als u een Office voor thuisgebruik-product hebt en u zoekt waar u Microsoft 365 kunt installeren, raadpleegt u Office installeren of opnieuw installeren op een pc of Mac. Als u wilt zien voor welke Office voor thuisgebruik-producten u een licentie hebt, meldt u zich aan met uw Microsoft-account om te Services en abonnementen.

Als u een probleem ondervindt in Microsoft 365, bijvoorbeeld als u Microsoft 365 niet op een apparaat kunt gebruiken of installeren, kan het zijn dat u niet beschikt over de benodigde licentie waarmee deze service wordt ingeschakeld of dat u geen abonnement hebt dat de bureaubladtoepassingen bevat waarvoor installatie is vereist. Als u dit wilt oplossen, kunt u contact opnemen met uw beheerder of IT-personeel voor hulp. Als u de beheerder bent, kunt u de licentie zelf toevoegen.

Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (1)

Als u werkt in een organisatie die Gebruikmaakt van Office 365 voor Bedrijven, gebruikt u de onderstaande stappen om erachter te komen welke Microsoft 365 voor bedrijven product of licentie u hebt. Als u een beheerder bent en wilt weten welke Microsoft 365 abonnementen zijn aangeschaft voor uw organisatie, volgt u in plaats daarvan de stappen in Welk Office 365 voor Bedrijven-abonnement heb ik? .

Selecteer uw Office 365-abonnement direct hieronder en volg de stappen:

 1. Meld u aan met uw werk- of schoolaccount op www.office.com/signin.

 2. Klik op Instellingen en kies vervolgens onder Mijn app-instellingen de optie Office 365.

  Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (2)
 3. Kies op de pagina Mijn account de optie Abonnementen.

  Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (3)

  U ziet de services waarvoor u een licentie hebt en die u dus mag gebruiken, zoals de meest recente bureaubladversie van Microsoft 365, SharePoint in Microsoft 365 of OneDrive voor werk of school, en Exchange Online.

  U ziet ook de versie van de service die u gebruikt, zoals Abonnement 1 of Abonnement 2.

  Tip: De meest recente bureaubladversie van Office betekent dat u een abonnement op Microsoft 365 krijgt met Word, Excel, PowerPoint en andere programma's. SharePoint Online betekent dat u de beschikking krijgt over OneDrive voor werk of school en teamsites. En Exchange Online betekent dat u e-mail krijgt.

 1. Meld u aan met uw werk- of schoolaccount op login.partner.microsoftonline.cn.

 2. Klik op Instellingen en kies vervolgens onder Mijn app-instellingen de optie Office 365.

  Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (4)
 3. Kies op de pagina Mijn account de optie Abonnementen.

  Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (5)

  U ziet de services waarvoor u een licentie hebt en die u dus mag gebruiken, zoals de meest recente bureaubladversie van Microsoft 365, SharePoint in Microsoft 365 of OneDrive voor werk of school, en Exchange Online.

  U ziet ook de versie van de service die u gebruikt, zoals Abonnement 1 of Abonnement 2.

  Tip: De meest recente bureaubladversie van Office betekent dat u een abonnement op Microsoft 365 krijgt met Word, Excel, PowerPoint en andere programma's. SharePoint Online betekent dat u de beschikking krijgt over OneDrive voor werk of school en teamsites. En Exchange Online betekent dat u e-mail krijgt.

 1. Meld u aan met uw werk- of schoolaccount op portal.office.de.

 2. Klik op Instellingen en kies vervolgens onder Mijn app-instellingen de optie Office 365.

  Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (6)
 3. Kies op de pagina Mijn account de optie Abonnementen.

  Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (7)

  U ziet de services waarvoor u een licentie hebt en die u dus mag gebruiken, zoals de meest recente bureaubladversie van Microsoft 365, SharePoint in Microsoft 365 of OneDrive voor werk of school, en Exchange Online.

  U ziet ook de versie van de service die u gebruikt, zoals Abonnement 1 of Abonnement 2.

  Tip: De meest recente bureaubladversie van Office betekent dat u een abonnement op Microsoft 365 krijgt met Word, Excel, PowerPoint en andere programma's. SharePoint Online betekent dat u de beschikking krijgt over OneDrive voor werk of school en teamsites. En Exchange Online betekent dat u e-mail krijgt.

Er kunnen verschillende dingen gebeuren als u niet over het juiste product of de juiste licentie van Microsoft 365 voor bedrijven beschikt. Enkele voorbeelden:

 • U wilt Microsoft 365 vanuit Microsoft 365 op uw pc installeren, maar u ziet geen knop voor de installatie.

 • U wilt Word voor het web, Excel voor het web of een ander Microsoft 365 voor het web-product gebruiken en komt terecht op de pagina Instellingen van Microsoft 365 waar u leest dat u niet over de vereiste licentie beschikt.

 • U wilt u aanmelden bij OneDrive voor werk of school, maar u hebt geen toegang tot de site of er verschijnt een foutbericht.

 • U probeert Office voor iPad te installeren vanuit de Apple App Store, maar er verschijnt een foutbericht dat uw abonnement niet geschikt is voor het gebruiken van de app.

 • U wilt Office voor iPad gebruiken en ontdekt dat Microsoft 365-apps als Word, Excel en PowerPoint in de modus alleen-lezen staan of dat u ze alleen kunt bekijken.

Tip:Zie Problemen met het installeren van Office oplossen voor meer informatie over problemen met het installeren van Office.

Als u niet beschikt over het noodzakelijke product of de licentie, neemt u contact op met uw Microsoft 365-beheerder of de IT-afdeling om in het bezit te komen van die licentie of om een alternatief te zoeken.

Als u de beheerder bent, kunt u de licentie zelf toevoegen. Zie Licenties kopen voor uw Office 365 voor Bedrijven-abonnement en Licenties toewijzen aan gebruikers in Office 365 voor Bedrijven.

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat een beheerder een Microsoft 365-abonnement toevoegt of u overzet naar een Microsoft 365-abonnement met de services die u nodig hebt. Zie Overstappen op een ander Office 365 voor Bedrijven-abonnement.

Meer informatie over de verschillende abonnementen van Office 365 voor Bedrijven waaruit u kunt kiezen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Ontdekken Community Neem contact met ons op

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (8)

Voordelen van Microsoft 365-abonnementen

Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (9)

Microsoft 365-training

Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (10)

Microsoft-beveiliging

Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (11)

Toegankelijkheidscentrum

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (12)

Stel een vraag aan de Microsoft-Community

Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (13)

Microsoft Tech Community

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (16)

Online-ondersteuning

Welk Microsoft 365 Business-product of welke licentie heb ik? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5493

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.